Αρχική » Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής » Ιστορικά Λειτουργικά Μέλη » CD

Ιστορικά Λειτουργικά Μέλη - Κατάλογος CD

Ιστορικά Λειτουργικά Μέλη

CD 1ο

AΠΑΝΘΙΣΜΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

1 CD (Σ001)
Διάρκεια: 58'.05''
Ηχογράφηση: 1980
Ψάλλει: Θρασύβουλος Στανίτσας

Ένθετο Βιβλίο 70 σελ.
Αθήνα 1999, ISBN 960-8009-01-4


Ιστορικά Λειτουργικά Μέλη

CD 2ο & 3ο

MΕΓΑΛΗ TΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Set 2 CD (Σ002-Σ003)
Διάρκεια: 67'.07'' και 73'.02''
Hχογράφηση: Iανουάριος, Mάιος 1998.
Ψάλλει: Πατήρ Γεώργιος Τσέτσης

Ένθετο Bιβλίο 152 σελ.
Αθήνα 1999, ISBN 960-8009-04-9


Ιστορικά Λειτουργικά Μέλη

CD 4o

ΙΔΙΟΜΕΛΑ & ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ - ΔΥΝΑΜΙΣ - ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ

1 CD (Σ004)
Διάρκεια: 69'.43''
Hχογράφηση: Oκτώβριος 1998
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Ένθετο Βιβλίο 96 σελ.
Αθήνα 1999, ISBN 960-8009-03-3


Ιστορικά Λειτουργικά Μέλη

CD 5o

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ

1 CD (Σ005)
Διάρκεια: 69'49''
Ηχογράφηση: 1980/1997/1988,1990,19997
Ψάλλουν: Θρασύβουλος Στανίτσας , Βασίλειος Εμμανουηλίδης , Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Ένθετο Bιβλίο 104 σελ.
Αθήνα 2005, ISBN 960-8009-28-6 {A}


Ιστορικά Λειτουργικά Μέλη

CD 6ο

ΑΜΩΜΟΣ - ΝΕΚΡΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

1 CD (Σ006)
Διάρκεια: 74'53''
Ηχογράφηση:
Ψάλλει: Πατήρ Γεώργιος Τσέτσης

Ένθετο Bιβλίο 104 σελ.
Αθήνα 2005, ISBN 960-8009-28-6 {B}


Ιστορικά Λειτουργικά Μέλη

CD 7ο & 8ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' - Β'

Set 2 CD (Σ007 - Σ008)
Διάρκεια: 59'.10'' και 56'.04''
Ηχογράφηση:
Ψάλλει: Πατήρ Γεώργιος Τσέτσης

Ένθετο Bιβλίο 180 σελ.
Αθήνα 2003, ISBN 960-8009-29-4


Ιστορικά Λειτουργικά Μέλη

CD 9ο & 10ο

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΕΡΟΣ Α' & Β'

Set 2 CD (Σ009-Σ010)
Διάρκεια: 70'.02'' και 70'.26''
Ηχογράφηση:
Ψάλλει: Παναγιώτης Νεοχωρίτης

Ένθετο Bιβλίο 152 σελ.
Αθήνα 2003, ISBN 960-8009-30-8


Ιστορικά Λειτουργικά Μέλη - Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής

Τα Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής Μέρος A' κυκλοφορούν και σε ενιαία κασετίνα των 10 CD (ΣΟ1 - ΣΟ10) με 3 ένθετους τόμους των 756 σελίδων (Τόμος Α', σελ. 232. Τόμος Β', Μέρος Α', σελ. 272. Τόμος Β' Μέρος Β', σελ. 252). Αθήνα 2005, ISBN 960-8009-04-9