Αρχική » Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής » Αγιορειτικά Απανθίσματα Α' » CD

Αγιορειτικά Απανθίσματα Α' - Κατάλογος CD

Αγιορειτικά Απανθίσματα Α'

CD 11ο & CD 12ο

ΠΑΠΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΑ ΜΕΛΗ (CD 11ο)
ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ (CD 12ο)

Set 2 CD (Σ011-Σ012)
Διάρκεια: 78'.24'' και 77'.06''
Ηχογράφηση: 1984-1989
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2009, ISBN 978-960-8009-36-3


Αγιορειτικά Απανθίσματα Α'

CD 13ο & CD 14ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ (CD 13ο)
ΕΙΡΜΟΙ - ΑΙΝΟΙ - ΤΥΠΙΚΑ - ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ (CD 14ο)

Set 2 CD (Σ013-Σ014)
Διάρκεια: 67'.21'' και 72'.43''
Ηχογράφηση: Μάρτιος 1989 (CD 13ο) / Σεπτέμβριος 2006 (CD 14ο)
Ψάλλει: Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων

Αθήνα 2009, ISBN 978-960-8009-36-3


Αγιορειτικά Απανθίσματα Α'

CD 15ο & CD 16ο

MΕΛΗ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ - ΟΡΘΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΕΡΟΣ Α' - Β'

Set 2 CD (Σ015-Σ016)
Διάρκεια: 67'.04'' και 62'.04''
Ηχογράφηση: Σεπτέμβριος 2001
Ψάλλει: Επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος Λαυριώτης

Αθήνα 2009, ISBN 978-960-8009-36-3


Αγιορειτικά Απανθίσματα Α'

CD 17ο & CD 18ο

ΜΕΛΗ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ - ΟΡΘΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΕΡΟΣ Α' - Β'

Set 2 CD (Σ017-Σ018)
Διάρκεια: 73'.29'' και 76'.36''
Ηχογράφηση: Μάιος, Ιούνιος 2004 / Σεπτέμβριος 2006
Ψάλλουν: Μοναχός Δανιήλ των Δανιηλαίων , Μοναχός Ακάκιος των Δανιηλαίων

Αθήνα 2009, ISBN 978-960-8009-36-3


Αγιορειτικά Απανθίσματα Α'

CD 19ο & CD 20ό

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΛΗ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (CD 19ο)
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΛΗ  Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ (CD 20ό)

Set 2 CD (Σ019-Σ020)
Διάρκεια: 56'.31'' και 68'.34''
Ηχογράφηση: Μάρτιος 2005
Ψάλλει: Μοναχός Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης

Αθήνα 2009, ISBN 978-960-8009-36-3


Αγιορειτικά Απανθίσματα Α'

CD 21ο & CD 22ο

ΠΑΠΑΔΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΡΘΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (CD 21ο)
ΜΕΛΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΙΔΗ (CD 22ο)

Set 2 CD (Σ021-Σ022)
Διάρκεια 79'.04'' και 68'.28''
Ηχογράφηση: Οκτώβριος 2007 / Φεβρουάριος 2006
Ψάλλει: Πατήρ Θωμάς των Θωμάδων

Αθήνα 2009, ISBN 978-960-8009-36-3


Αγιορειτικά Απανθίσματα Α' - Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής

Τα Σύμμεικτα Β' (Αγιορειτικά Απανθίσματα Α') κυκλοφορούν ως Σώμα σε ενιαία Κασετίνα των 12 CD (ΣΟ11 - ΣΟ22) με 3 ένθετους τόμους Βιβλίων των 704 σελίδων (Τόμος Α', 228 σελίδες. Τόμος Β', Μέρος Α', 212 σελίδες. Τόμος Β' Μέρος Β', 264).

Αθήνα 2009, ISBN 978-960-8009-36-3