Αρχική » Μουσικός Θησαυρός της Κω » Μουσικός Θησαυρός της Κω » CD

Μουσικός Θησαυρός της Κω - Κατάλογος CD

Μουσικοί Θησαυροί της Κω

CD 1ο

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (Ι)

1 CD (ΜΘΚ 01)
Διάρκεια: 55´25´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1


Μουσικοί Θησαυροί της Κω

CD 2ο

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (ΙΙ)

1 CD (ΜΘΚ 02)
Διάρκεια: 68´05´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1


Μουσικοί Θησαυροί της Κω

CD 3ο

ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ • ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ

1 CD (ΜΘΚ 03)
Διάρκεια: 61´05´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1


Μουσικοί Θησαυροί της Κω

CD 4ο

ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΙ

1 CD (ΜΘΚ 04)
Διάρκεια: 61´20´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1


Μουσικοί Θησαυροί της Κω

CD 5ο

ΣΑΤΥΡΙΚΑ • ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ • ΠΑΙΔΙΚΑ

1 CD (ΜΘΚ 05)
Διάρκεια: 42´52´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1


Μουσικοί Θησαυροί της Κω

CD 6ο

ΣΤΙΧΟΠΛΑΚΙΕΣ (Ι)

1 CD (ΜΘΚ 06)
Διάρκεια: 65´55´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1


Μουσικοί Θησαυροί της Κω

CD 7ο

ΣΤΙΧΟΠΛΑΚΙΕΣ (ΙΙ)

1 CD (ΜΘΚ 07)
Διάρκεια: 65´53´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1


Μουσικοί Θησαυροί της Κω

CD 8ο

ΣΤΙΧΟΠΛΑΚΙΕΣ (ΙΙΙ)

1 CD (ΜΘΚ 08)
Διάρκεια: 38´41´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1


Μουσικοί Θησαυροί της Κω

CD 9ο

ΣΤΙΧΟΠΛΑΚΙΕΣ (ΙV)

1 CD (ΜΘΚ 09)
Διάρκεια: 55´49´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1


Μουσικοί Θησαυροί της Κω

CD 10ο

ΣΤΙΧΟΠΛΑΚΙΕΣ (V)

1 CD (ΜΘΚ 10)
Διάρκεια: 55´49´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1


Μουσικοί Θησαυροί της Κω

CD 11ο

ΑΣΜΑΤΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑ • ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

1 CD (ΜΘΚ 11)
Διάρκεια: 61´23´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1


Μουσικοί Θησαυροί της Κω

CD 12ο

ΟΡΓΑΝΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

1 CD (ΜΘΚ 12)
Διάρκεια: 59´47´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1


Μουσικοί Θησαυροί της Κω - Μουσικός Θησαυρός της Κω

Ο "Μουσικός Θησαυρός της Κω - Αρχειακές Ηχογραφήσεις (1664-1968)" περιλαμβάνει μεγάλο Βιβλίο (διαστάσεων 18,5x25) και 12 CD, από τα οποία τα 11 αποκλειστικά φωνητικής εκφοράς και το 1 (12ο) με οργανικά χορευτικά.