Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Ανθολογίες » CD

Ανθολογίες - Κατάλογος CD

Ανθολογίες

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΗ

Mέλη 17ου-18ου-19ου αι. Μέρος Α'

1 CD (ΜΑ 01)
Διάρκεια: 73'.31''
Ηχογράφηση: 1983-1992, 1997
Ψάλλουν: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής , Θρασύβουλος Στανίτσας , Βασίλειος Εμμανουηλίδης

Βιβλίο 184 σελίδες [Μέλη και Ηχογραφικά δεδομένα - Σχολιασμοί - Oι Ερμηνευτές - Oι Συνθέτες - Τα Μουσικά Κείμενα - Περιεχόμενα «Μνημείων» και «Ανθολογιών»]

Αθήνα 1999, ISBN 960-8009-05-7


Ανθολογίες

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Mέλη 17ου-18ου-19ου αι. Μέρος Β'

1 CD (ΜΑ 02)
Διάρκεια: 74'.20''
Ηχογράφηση: 1983-1992, 1997
Ψάλλουν: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς , Λεωνίδας Σφήκας , Ματθαίος Τσαμκιράνης , Ιερομόναχος Αντίπας , Ιερομόναχος Αμφιλόχιος , Ιερομόναχος Φιλόθεος , Μοναχός Ιωσήφ

Βιβλίο 184 σελίδες [Μέλη και Ηχογραφικά δεδομένα - Σχολιασμοί - Oι Ερμηνευτές - Oι Συνθέτες - Τα Μουσικά Κείμενα - Περιεχόμενα «Μνημείων» και «Ανθολογιών»]

Αθήνα 1999, ISBN 960-8009-05-7


Ανθολογίες

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ

Οκτάηχα Μέλη και Συστήματα (17ος-18ος-19ος αι.)

1 CD (ΜΑ 03)
Διάρκεια: 68'.16''
Ηχογράφηση: 1989-1993, 1997
Ψάλλουν: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς , Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής , Ματθαίος Τσαμκιράνης , Ιερομόναχος Αντίπας , Ιερομόναχος Αμφιλόχιος

Βιβλίο 184 σελίδες [Μέλη και Ηχογραφικά δεδομένα - Σχολιασμοί - Oι Ερμηνευτές - Oι Συνθέτες - Τα Μουσικά Κείμενα - Περιεχόμενα «Μνημείων» και «Ανθολογιών»]

Αθήνα 1999, ISBN 960-8009-06-5


Ανθολογίες

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Καλοφωνικοί Ειρμοί (17ος-18ος-19ος αι.) Μέρος Α'

1 CD (ΜΑ 04)
Διάρκεια: 67'.04''
Ηχογράφηση: 1980, 1983-1988, 1992
Ψάλλει: Θρασύβουλος Στανίτσας

Βιβλίο 160 σελίδες [Μέλη και Ηχογραφικά δεδομένα - Ιστορία και Είδος των Καλοφωνικών Ειρμών - Επιμέρους Σχολιασμοί - Oι Ερμηνευτές - Oι Συνθέτες - Τα Μουσικά Κείμενα - Περιεχόμενα Σώματος Καλοφωνικών Ειρμών - Περιεχόμενα Ανθολογιών]

Αθήνα 1999, ISBN 960-8009-07-3


Ανθολογίες

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ

Καλοφωνικοί Ειρμοί (17ος-18ος-19ος αι.) Μέρος Β'

1 CD (ΜΑ 05)
Διάρκεια: 71'.15''
Ηχογράφηση: 1986-1988, 1992
Ψάλλουν: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής , Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς , Ματθαίος Τσαμκιράνης

Βιβλίο 160 σελίδες [Μέλη και Ηχογραφικά δεδομένα - Ιστορία και Είδος των Καλοφωνικών Ειρμών - Επιμέρους Σχολιασμοί - Oι Ερμηνευτές - Oι Συνθέτες - Τα Μουσικά Κείμενα - Περιεχόμενα Σώματος Καλοφωνικών Ειρμών - Περιεχόμενα Ανθολογιών]

Αθήνα 1999, ISBN 960-8009-07-3


Ανθολογίες

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΗ

Δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου (Σύνθεση 1794/1795) Μέρος Α'

1 CD (ΜΑ 06)
Διάρκεια: 67' 40'
Ηχογράφηση: 1984-1988
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Βιβλίο 144 σελίδες [Μέλη και Ηχογραφικά δεδομένα - Το Δοξαστάριο του Ιακώβου - Ερμηνεία - Επιμέρους Σχολιασμοί - Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής - Ιάκωβος πρωτοψάλτης - Τα Μουσικά Κείμενα - Περιεχόμενα Σώματος Δοξαστικών Ιακώβου - Περιεχόμενα Ανθολογιών]

Αθήνα 1999, ISBN 960-8009-08-1


Ανθολογίες

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΒΔΟΜΗ

Δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου (Σύνθεση 1794/1795) Μέρος Β'

1 CD (ΜΑ 07)
Διάρκεια: 66' 27''
Ηχογράφηση: 1984-1988
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Βιβλίο 144 σελίδες [Μέλη και Ηχογραφικά δεδομένα - Το Δοξαστάριο του Ιακώβου - Ερμηνεία - Επιμέρους Σχολιασμοί - Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής - Ιάκωβος πρωτοψάλτης - Τα Μουσικά Κείμενα - Περιεχόμενα Σώματος Δοξαστικών Ιακώβου - Περιεχόμενα Ανθολογιών]

Αθήνα 1999, ISBN 960-8009-08-1


Ανθολογίες

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΟΓΔΟΗ

Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου (Σύνθεση περ. 1764-1770)

1 CD (ΜΑ 08)
Διάρκεια: 67'.21''
Ηχογράφηση: 1990-1991
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Βιβλίο 116 σελίδες [Μέλη και Ηχογραφικά δεδομένα - Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου - Ηχογράφηση και Ερμηνεία - Επιμέρους Σχολιασμοί - Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς - Πέτρος Πελοποννήσιος - Τα Μουσικά Κείμενα - Περιεχόμενα Σώματος Καταβασιών - Περιεχόμενα Ανθολογιών]

Αθήνα 1999, ISBN 960-8009-08-1


Ανθολογίες

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΤΗ

Ειρμοί Κανόνων Πέτρου Βυζαντίου (Τέλος του 18ου αι.)

1 CD (ΜΑ 09)
Διάρκεια: 69'.23''
Ηχογράφηση: Μάιος 1992
Ψάλλει: Ματθαίος Τσαμκιράνης

Βιβλίο 136 σελίδες [Μέλη και Ηχογραφικά δεδομένα - O Συνθέτης - Τα Μουσικά Κείμενα - Περιεχόμενα - Περιεχόμενα Ανθολογιών]

Αθήνα 1999, ISBN 960-8009-10-3


Ανθολογίες

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΑΤΗ

Τριαδικά Πολυελέων (19ος αι.)

1 CD (ΜΑ 10)
Διάρκεια: 60'.19''
Ηχογράφηση: Ιούνιος 1988
Ψάλλει: Λεωνίδας Σφήκας

Βιβλίο 104 σελίδες [Μέλη και Ηχογραφικά δεδομένα - Πολυέλεοι και Τριαδικά - Λεωνίδας Σφήκας - Oι Συνθέτες - Τα Μουσικά Κείμενα - Περιεχόμενα Σώματος Πολυελέων - Περιεχόμενα Ανθολογιών]

Αθήνα 1999, ISBN 960-8009-11-1


Ανθολογίες - Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής

Οι Ανθολογίες κυκλοφορούν και σε ενιαία Κασετίνα των 10 CD (ΜΑ 01 - ΜΑ 10) με 3 ένθετους τόμους των 778 σελίδων (Τόμος Α', 316 σελίδες. Τόμος Β', Μέρος Α', 216 σελίδες. Τόμος Β', Μέρος Β', 246 σελίδες).

Αθήνα 1999, ISBN SET 960-8009-12-X