Αρχική » Τόποι και Ψάλτες

Τόποι και Ψάλτες

Η σειρά «Τόποι και Ψάλτες», και υπό τον επιμεριστικό υπότιτλο «Η Εκκλησιαστική Μουσική στην Περιφέρεια», στόχο έχει να καταγράψει την σύγχρονη ζωντανή ψαλτική παράδοση έξω (και πέρα) από τα μεγάλα ιστορικά κέντρα (Οικουμενικό Πατριαρχείο, Άγιον Όρος, και τα δύο αστικά Αθήνας και Θεσσαλονίκης). Δηλαδή να καταγράψει τί ψάλλεται, από ποιά μουσικά βιβλία, αν επιχωριάζει προφορική παράδοση, και πώς τα μέλη εκτελούνται και ερμηνεύονται. Η σημασία μιάς παρόμοιας καταγραφής πρέπει να θεωρηθεί ήδη αφεαυτής εξαιρετικά σημαντική. Πολύ περισσότερο που η ιερή αυτή μουσική, καθώς αποστρέφεται στη φωνητική της ιδιοσυστασία την ομοιομορφία και την τυποποίηση, μπορεί να αποτυπώνει όχι μόνο την εκάστοτε ερμηνευτική ιδιοπροσωπεία, αλλά και το κατά τόπους επιχωριάζον ειδικό ιστορικό περιβάλλον. Κάτι απόλυτα σύμφυτο με τον βαθύτερο ουσιαστικό χαρακτήρα της καθ’ ημάς λειτουργικής και λατρευτικής Εκκλησιαστικής μουσικής.