Αρχική » Το Κέντρον

Το Κέντρον

Το "Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων" (ΚΕΡΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός Φορέας. Από την ίδρυσή του (1994) στοχεύει σε πολλαπλές πολιτιστικές δράσεις, από τις οποίες δύο είναι οι κυριότερες: η Ερευνητική και η Εκδοτική. Βασικός τομέας της ερευνητικής και εκδοτικής του δραστηριότητας είναι, μέχρι στιγμής, η Εκκλησιαστική Μουσική του Νεώτερου Ελληνισμού στην γραπτή και ηχητική - ψαλτική της έκφραση.

Στην ερευνητική του δράση εντάσσεται πρωτίστως η έρευνα στα νεώτερα Μουσικά Χειρόγραφα (1453 κ. εξ.), στα Έντυπα Μουσικά Βιβλία (έχει ήδη καταρτισθεί πλήρης ηλεκτρονική Βιβλιογραφία των Μουσικών Εντύπων της περιόδου 1820 - 1920), και στην αντίστοιχη Κασετογραφία και Δισκογραφία, καθώς και σε άλλα ειδικότερα θέματα της ιστορίας και της παλαιογραφίας της Εκκλησιαστικής Μουσικής. Εδώ επίσης εντάσσεται και η συστηματική Ηχογράφηση των Εκκλησιαστικών Μελών, ιστορικών και της τρέχουσας ψαλτικής πράξης, η οποία και προηγείται στην εφαρμογή της (1980 κ. εξ.) της ίδρυσης του "Κέντρου". Οι ηχογραφήσεις αυτές, οι οποίες στο πρώτο στάδιο (1983-1992) έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών) εξακολουθούν να πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα το "Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων" να διαθέτει ένα τεράστιο, και μοναδικό σε σημασία, στοχευμένο ηχογραφικό Υλικό από τους σημαντικότερους σύγχρονους παραδοσιακούς ψάλτες (πολλοί από τους οποίους δεν υπάρχουν πια).

Στον Εκδοτικό τομέα το "Κέντρον" διαθέτει (από το 1999 κ.εξ.) δύο σπουδαίες και θεμελιώδεις εκδοτικές Μουσικές Σειρές, βραβευμένες ήδη από την Ακαδημία Αθηνών, κάτω από τους τίτλους "Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής" και "Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής". Η πρώτη με αποκλειστικό ιστορικό χαρακτήρα και η δεύτερη με περισσότερο σύγχρονο και πρακτικό. Και στις δύο έχουν εκδοθεί ενενήντα έξι (96) ψηφιακοί Δίσκοι (74 για τη σειρά "Μνημεία" και 22 για τα "Σύμμεικτα"), με πολυσέλιδα συνοδευτικά βιβλία. Εδώ εντάσσεται και η υπό τον τίτλο "Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής" καθαρά αρχειακή Σειρά, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά Υλικό ζωντανών και άλλων παλαιών ηχογραφήσεων (και της οποίας οι 20 πρώτοι ψηφιακοί Δίσκοι είναι ήδη έτοιμοι προς έκδοση).

Στις δράσεις του "Κέντρου" ανήκει και η καθαρά βιβλιολογική παραγωγή. Από τις καθαυτό εκδόσεις του πρέπει να μνημονευθούν: "Η Εκκλησιαστική Μουσική του Ελληνισμού μετά την Άλωση (1453-1820)" (Αθήνα 1999, 216 σελίδες με πλούσια εικονογράφηση), τα "Μνημεία - Σύμμεικτα - Αρχείον" (Αθήνα 2000/2001, 68 σελίδες, ειδικός Κατάλογος δίσκων και βιβλίων), τα "Μνημεία και Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εκδοτικές Σειρές, Κείμενα και Σχολιασμοί (1999-2010)" (Αθήνα 2011, 640 σελίδες με πλουσιότατη ειδική εικονογράφηση), η καθαυτό φιλολογική έκδοση "Ομήρου Οδύσσεια. Δοκιμές μετάφρασης" (Αθήνα 2007, 90 σελίδες). Εδώ καταγράφονται και άλλες παλαιότερες εκδόσεις, τις οποίες σήμερα χειρίζεται το "Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων": "Μουσικά Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας" (Αθήνα 1975, ιδιωτική έκδοση, 504 σελ.), "Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής Μουσικής (1453-1820)" (Αθήνα 1980, έκδοση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, σχήμα 8ο μέγα, 506 σελίδες, με 230 ολοσέλιδα έγχρωμα φωτογραφικά δείγματα). Τέλος, τα ακραιφνώς φιλολογικά "Νεοελληνικαί Πηγαί του Σολωμού" (Αθήνα 1968, έκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών, 206 σελίδες) και "Δημώδη Μεσαιωνικά Κείμενα" (Αθήνα 1977, ιδιωτική έκδοση, 264 σελίδες+ειδικά φωτογραφικά δείγματα). Η όλη αυτή ερευνητική και εκδοτική δράση του "Κέντρου" έχει πραγματοποιηθεί, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, με ειδική εθνική χρηματοδότηση (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1999-2004). Παράλληλα, με πολλή προσωπική και ανιδιοτελή προσφορά και εργασία, επίσης με τις όποιες περιορισμένες εισπράξεις από τη διάθεση των Δίσκων και των Βιβλίων του. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στο "Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων" να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δημιουργική και εκδοτική του δράση παράγοντας έργο ήδη ανυπολόγιστης εθνικής και επιστημονικής σημασίας.