Αρχική » Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Απανθίσματα » CD

Πατριαρχικά Απανθίσματα - Κατάλογος CD

Πατριαρχικά Απανθίσματα

CD 23ο & CD 24ο

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΣΤΙΧΗΡΑ - ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΟΤΟΚΙΑ - ΑΙΝΟΙ - ΕΩΘΙΝΑ

Set 2 CD (Σ 023-Σ 024)
Διάρκεια 73'.45'' και 77'.10''
Ηχογράφηση: Σεπτέμβριος 2004
Ψάλλει: Πατήρ Γεώργιος Τσέτσης

Αθήνα 2013, ISBN 978-960-8009-42-4


Πατριαρχικά Απανθίσματα

CD 25ο & CD 26ο

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (CD 25ο)
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΜΕΛΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (CD 26ο)

Set 2 CD (Σ 025-Σ 026)
Διάρκεια 71'.47'' και 64'.14''
Ηχογράφηση: Οκτώβριος / Δεκέμβριος 2003
Ψάλλει: Πατήρ Γεώργιος Τσέτσης

Αθήνα 2013, ISBN 978-960-8009-43-1


Πατριαρχικά Απανθίσματα

CD 27ο

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ - ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

1 CD (Σ 027)
Διάρκεια 45'.45''
Ηχογράφηση: Φεβρουάριος 2011
Εκφωνεί και Ψάλλει: Ο Μέγας Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Μάξιμος Βγενόπουλος

Αθήνα 2014, ISBN 978-960-8009-44-8