Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Καταβασιες Πέτρου Πελοπονήσιου » CD

Καταβασιες Πέτρου Πελοπονήσιου - Κατάλογος CD

Καταβασίες Πέτρου Πελοπονήσιου

CD 1ο

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΗΧΟΥ (I)

1 CD (ΜΚΠ 01)
Διάρκεια: 62'.24''
Ηχο­γρά­φηση: Μάιος 1990
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-38-7


Καταβασίες Πέτρου Πελοπονήσιου

CD 2ο

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΙΙ) - ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ

1 CD (ΜΚΠ 02)
Διάρκεια 55´.51´´
Ηχο­γρά­φηση: Μάιος 1990
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-38-7


Καταβασίες Πέτρου Πελοπονήσιου

CD 3ο

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΛΕΓΕΤΟΥ - ΠΛΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ - ΠΛΑΓΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΗΧΟΥ

1 CD (ΜΚΠ 03)
Διάρκεια 68´.55´´
Ηχο­γρά­φηση: Μάιος, Ιούνιος 1990
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-38-7


Καταβασίες Πέτρου Πελοπονήσιου

CD 4ο

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΒΑΡΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ

1 CD (ΜΚΠ 04)
Διάρκεια: 51´.22´´
Ηχο­γρά­φηση: Ιούνιος 1990
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-38-7


Καταβασίες Πέτρου Πελοπονήσιου

CD 5ο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (Μ. ΔΕΥΤΕΡΑΣ - Μ. ΠΕΜΠΤΗΣ)

1 CD (ΜΚΠ 05)
Διάρκεια 73´.20´´
Ηχο­γρά­φηση: Φεβρουάριος 1991
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-38-7


Καταβασίες Πέτρου Πελοπονήσιου

CD 6ο

ΚΑΝΟΝΑΣ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ

1 CD (ΜΚΠ 06)
Διάρκεια 60´.54´´
Ηχο­γρά­φηση: Φεβρουάριος 1991
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-38-7


Καταβασίες Πέτρου Πελοπονήσιου

CD 7ο

ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΚΑΤ' ΗΧΟΝ

1 CD (ΜΚΠ 07)
Διάρκεια 52´.07´´
Ηχο­γρά­φηση: Μάιος 1991
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-38-7


Καταβασίες Πέτρου Πελοπονήσιου

CD 8ο

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤ' ΗΧΟΝ
ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

1 CD (ΜΚΠ 08)
Διάρκεια 66´.34´´
Ηχο­γρά­φηση: Μάιος 1991
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-38-7


Καταβασίες Πέτρου Πελοπονήσιου

CD 9ο

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ

1 CD (ΜΚΠ 09)
Διάρκεια 61´.54´´
Ηχο­γρά­φηση: Ιούνιος 1991
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-38-7


Καταβασίες Πέτρου Πελοπονήσιου - Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής

Οι Καταβασίες του Πέτρου Πελοποννησίου κυκλοφορούν όπως και οι Καλοφωνικοί Ειρμοί και τα Δοξαστικά του Ιακώβου, μόνο ως Σώμα σε ενιαία Κασετίνα με δύο ένθετους τόμους Βιβλίων των 476 σελίδων (τόμος Α', Ιστορία - Ηχογράφηση - Ερμηνεία - Ο Συνθέτης - Ο Ερμηνευτής - Τα Μουσικά Κείμενα [CD 1ο - 4ο], 228 σελ., Τόμος Β', Τα Μουσικά Κείμενα [CD 5ο - 9ο]), 248 σελ.).

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-38-7