Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Καλοφωνικοί Ειρμοί » CD

Καλοφωνικοί Ειρμοί - Κατάλογος CD

Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 1ο

ΕΙΡΜΟΙ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ, ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΛΑΣΙΟΥ

1 CD (ΜΚΕ 01)
Διάρκεια: 63'.33''
Ψάλλει: Θρασύβουλος Στανίτσας

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 2ο

ΕΙΡΜΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗ ΜΕΡΟΣ Α΄

1 CD (ΜΚΕ 02)
Διάρκεια: 76'.24''
Ψάλλει: Θρασύβουλος Στανίτσας

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 3ο

ΕΙΡΜΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗ ΜΕΡΟΣ Β΄

1 CD (ΜΚΕ 03)
Διάρκεια: 70'.40''
Ψάλλει: Θρασύβουλος Στανίτσας

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 4ο

ΕΙΡΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ, ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΗΤΟΣ

1 CD (ΜΚΕ 04)
Διάρκεια: 55'.54''
Ψάλλει: Θρασύβουλος Στανίτσας

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 5ο

ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΙΡΜΩΝ

1 CD (ΜΚΕ 05)
Διάρκεια: 54'.50''
Ψάλλει: Θρασύβουλος Στανίτσας

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 6ο

ΕΙΡΜΟΙ ΜΠΑΛΑΣΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ, ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

1 CD (ΜΚΕ 06)
Διάρκεια: 68'.26''
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 7ο

ΕΙΡΜΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

1 CD (ΜΚΕ 07)
Διάρκεια: 50'.08''
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 8ο

ΕΙΡΜΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΜΠΑΛΑΣΙΟΥ, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ, ΜΠΕΡΕΚΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΥΝΑΪΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

1 CD (ΜΚΕ 08)
Διάρκεια: 70'.47''
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 9ο

ΕΙΡΜΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΔΑΝΙΗΛ, ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ

1 CD (ΜΚΕ 09)
Διάρκεια: 56'.13''
Ψάλλει: Ματθαίος Τσαμκιράνης

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 10ο

ΕΙΡΜΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗ, ΔΑΝΙΗΛ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ

1 CD (ΜΚΕ 10)
Διάρκεια: 74'.23''
Ψάλλει: Χαρίλαος Ταλιαδώρος

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 11ο

ΕΙΡΜΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΜΠΑΛΑΣΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, ΜΠΕΡΕΚΕΤΗ

1 CD (ΜΚΕ 11)
Διάρκεια: 71'.35''
Ψάλλει: Λεωνίδας Σφήκας

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 12ο

ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΙΡΜΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ [Μέρος Α΄: Ήχοι α΄ - δ΄]

1 CD (ΜΚΕ 12)
Διάρκεια: 70'.27''
Ψάλλει: Λεωνίδας Σφήκας

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 13ο

ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΙΡΜΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ [Μέρος Β΄: Ήχοι δ΄ - πλ δ΄]

1 CD (ΜΚΕ 13)
Διάρκεια: 72'.14''
Ψάλλει: Λεωνίδας Σφήκας

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί

CD 14ο

ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΙΡΜΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΓΟΣ - ΕΚΛΟΓΗ

1 CD (ΜΚΕ 14)
Διάρκεια: 62'.09"
Ψάλλει: Λεωνίδας Σφήκας

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5


Καλοφωνικοί Ειρμοί - Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής

Οι Καλοφωνικοί Ειρμοί κυκλοφορούν μόνο ως ενιαίο Σώμα σε Κασετίνα των 14 CD (ΜΚΕ 01 - ΜΚΕ 14) με 3 ένθετους τόμους Βιβλίων των 616 σελίδων (Α' τόμος, Μέλη και Σχολιασμοί, σ. 224. Β' τόμος, Τα Μουσικά Κείμενα, Μέρος Α', σ. 196. Β' τόμος, Τα Μουσικά Κείμενα, Μέρος Β', σ. 196).

Αθήνα 2007 ISBN SET 978-960-8009-32-5