Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου » CD

Δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου - Κατάλογος CD

Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Α'

CD 1ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Ι)

1 CD (ΜΔΙ 01)
Διάρκεια: 65' 19"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Α'

CD 2ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΙΙ)

1 CD (ΜΔΙ 02)
Διάρκεια: 69' 50"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Α'

CD 3ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ OΚΤΩΒΡΙΟΥ

1 CD (ΜΔΙ 03)
Διάρκεια: 71' 06"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Α'

CD 4ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ NΟΕΜΒΡΙΟΥ (Ι)

1 CD (ΜΔΙ 04)
Διάρκεια: 56' 58"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Α'

CD 5ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ NΟΕΜΒΡΙΟΥ (ΙΙ) - ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ι)

1 CD (ΜΔΙ 05)
Διάρκεια: 58' 45"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Α'

CD 6ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΙΙ)

1 CD (ΜΔΙ 06)
Διάρκεια: 64' 59"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Α'

CD 7ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΙΙΙ)

1 CD (ΜΔΙ 07)
Διάρκεια: 68' 09"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Α'

CD 8ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

1 CD (ΜΔΙ 08)
Διάρκεια: 59' 39"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Α'

CD 9ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΩΡΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (Ι)

1 CD (ΜΔΙ 09)
Διάρκεια: 59' 38"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Α'

CD 10ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΩΡΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (ΙΙ)

1 CD (ΜΔΙ 10)
Διάρκεια: 58' 41"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Α'

CD 11ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

1 CD (ΜΔΙ 11)
Διάρκεια: 68' 36"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Α'

CD 12ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (Ι)

1 CD (ΜΔΙ 12)
Διάρκεια: 65' 29"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Α' - Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής

Τα Δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου κυκλοφορούν από κοινού σε δύο (2) κασετίνες.Η Πρώτη περιλαμβάνει τα CD 1ο - 12ο, ως Μέρος Α' (ΜΔΙ 01-ΜΔΙ 12) με 2 ένθετους τόμους των 450 σελίδων (Α' τόμος, Ιστορία - Ηχογράφηση- Ερμηνεία. Ο Συνθέτης- Οι ερμηνευτές - Τα μουσικά κείμενα [cd 1-4] , σ. 224. Β' τόμος, Τα μουσικά κείμενα [cd 5-12] ', σ. 226).

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Β'

CD 13ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΙΙ)

1 CD (ΜΔΙ 13)
Διάρκεια: 66' 15"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Β'

CD 14ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΙΙΙ) - ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Ι)

1 CD (ΜΔΙ 14)
Διάρκεια: 59' 14"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Β'

CD 15ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΙΙ) - ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

1 CD (ΜΔΙ 15)
Διάρκεια: 71' 14"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Β'

CD 16ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ TΟΜΟΥ (ΕΝΙΑΥΤΟΥ - TΡΙΩΔΙΟΥ)

1 CD (ΜΔΙ 16)
Διάρκεια: 63' 29"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Β'

CD 17ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ TΡΙΩΔΙΟΥ - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

1 CD (ΜΔΙ 17)
Διάρκεια: 68' 12"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Β'

CD 18ο

ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΟΤΟΚΙΑ

1 CD (ΜΔΙ 18)
Διάρκεια: 70' 44"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Β'

CD 19ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (Ι)

1 CD (ΜΔΙ 19)
Διάρκεια: 62' 37"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Β'

CD 20ό

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΙΙ)

1 CD (ΜΔΙ 20)
Διάρκεια: 78' 16"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Β'

CD 21ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ EΚΤΕΛΕΣΗ (Ι)

1 CD (ΜΔΙ 21)
Διάρκεια: 71' 19"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Β'

CD 22ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ EΚΤΕΛΕΣΗ (ΙΙ) - ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΙΔΗ

1 CD (ΜΔΙ 22)
Διάρκεια: 70' 43"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Β'

CD 23ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ AΠΡΙΛΙΟΥ - MΑΪΟΥ

1 CD (ΜΔΙ 23)
Διάρκεια: 67' 20"
Ψάλλει: Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Β'

CD 24ο

IΔΙΟΜΕΛΑ KΥΡΙΑΚΩΝ M. TΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

1 CD (ΜΔΙ 24)
Διάρκεια: 52' 46"
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Δοξαστικά Ιακώβου Μέρος Β' - Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής

Τα Δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου στην Δεύτερη Κασετίνα περιλαμβάνουν τα CD 13ο - 24ο, ως Μέρος Β' (ΜΔΙ 13- ΜΔΙ 24) με 2 ένθετους τόμους των 326 σελίδων (Γ' τόμος, Τα μουσικά κείμενα [cd 13-17], σ, 154. Δ' Τόμος, Τα μουσικά κείμενα [cd 18-24], σ. 172).

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2


Εκλογή Δοξαστικών Ιακώβου

Εκλογή CD 1ο

1 CD (ΜΔΙ Ε1)
Διάρκεια: 72' 32"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-34-9


Εκλογή Δοξαστικών Ιακώβου

Εκλογή CD 2ο

1 CD (ΜΔΙ Ε2)
Διάρκεια: 76' 58"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-34-9


Εκλογή Δοξαστικών Ιακώβου

Εκλογή CD 3ο

1 CD (ΜΔΙ Ε3)
Διάρκεια: 71' 58"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-34-9


Εκλογή Δοξαστικών Ιακώβου

Εκλογή CD 4ο

1 CD (ΜΔΙ Ε4)
Διάρκεια: 73' 52"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-34-9


Εκλογή Δοξαστικών Ιακώβου - Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής

Η Εκλογή των Δοξαστικών Ιακώβου Πρωτοψάλτου περιλαμβάνει τα ωραιότερα, συνθετικά και κυρίως ερμηνευτικά, από το σύνολο των Δοξαστικών που περιέχονται και στους 22 ψηφιακούς δίσκους (CD 1ο - 22ο) του κύριου Σώματος και κυκλοφορεί αυτόνομα σε ενιαία Κασετίνα των 4 CD (CD 1-4) με ένθετο τόμο των 190 σελίδων (Ιστορικά περί Δοξασταρίου - Ηχογράφηση και Ερμηνεία - Επιμέρους Σχολιασμός Μελών - Δεδομένα Δίσκων - Τα μουσικά κείμενα).

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-34-9