Αρχική » Κατάλογοι

Κατάλογοι

Καταχωρούνται εδώ:

  • α) ένας εικονογραφικός κατάλογος με όλα τα εμπροσθόφυλλα των δημοσιευμένων cd και των μικρών και μεγάλων κασετινών, ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να περιηγηθεί σε συνεχή ροή όλο το μέχρι τώρα δημοσιευμένο μουσικό υλικό.
  • β) αλφαβητικός κατάλογος όλων των περιεχομένων στους ψηφιακούς δίσκους δημοσιευμένων μελών και όσων έχουν ηχογραφηθεί αλλά παραμένουν αδημοσίευτα στο Αρχείο.
  • γ) κατάλογος των ηχητικών δειγμάτων που συνοδεύουν την παρουσίαση του συνολικού υλικού στην παρούσα ιστοσελίδα.